Sponsrade förare

Lucas Oil har länge varit direkt involverad i den amerikanska racerindustrin genom flera fordonssponsringar och racinghändelsekampanjer på alla nivåer. Då man såg ett stort behov av bättre smörjmedel i denna bransch, gick Lucas folk till jobbet igen. Slutresultatet är en rad högpresterande motoroljor och transmissionsoljor som är på topp inom racingindustrin. Lucas racingprodukter har visat sig på NASCAR, NHRA, IHRA, PPL och USHRA racingbanor över hela landet. Motoroljor och smörjmedel när kraven är som störst på optimal smörjning.

Motoroljor från Lucas Oil av världsklass